En myte og 3 tips som fungerer for å unngå frostskader i ansiktet