Førerapport fra Indre-Troms – På jakt etter isfritt vann