Rett sted til feil tid, eller feil sted til rett tid